Robot Vision

Robot Vision

Robot Vision

کارگاه بینایی ماشین  (ظرفیت کارگاه تکمیل می باشد)

ارائه دهنده: مهندس طاهر عباسی 

با مقدمه ای از: پروفسور رضا صفابخش، استاد تمام دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

صادر کننده مدرک:  اداره انجمن های علمی دانشگاه امیرکبیر + پژوهشکده رباتیک امیرکبیر

مدت: 1 روز - چهارشنبه 27 آبان ماه

هزینه: 95 هزار تومان (30 درصد تخفیف برای دانشجویان و فارغ التحصیلان امیرکبیر)

ظرفیت: 15 نفر (الویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند) -(ظرفیت کارگاه تکمیل می باشد)

ثبت نام: مبلغ کارگاه را به شماره حساب  ۲۱۷۷۵۱۹۰۰۱۰۰۲ بانک ملی بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر واریز کرده و عکس فیش واریرزی به همراه مشخصات ثبت نام کننده (نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، دانشگاه، شماره تماس و …) را به آدرس ایمیل s.aut.robotics@gmail.com ارسال نمایید.

هدف: امروزه ابزارهای گوناکونی سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه بینایی ماشین معرفی شده است. در این کارگاه ابتدا توضیحات مقدماتی در مورد سنسور Kinect و کتابخانه های OpenCV و OpenTLD شرح داده می شود و سپس چند مثال با استفاده از این ابزار انجام داده می شود.

مطالب:

  • بینایی ماشین و جایگاه آن در رباتیک
  • شرایط و پارامترهای تصویربرداری، انواع فرمتهای تصویر
  • الگوریتمهای پایه بینایی ماشین، تقطیع تصاویر
  • بینایی ماشین در ربات فوتبالیست (تشخیص اشیاء، ممانها، تشخیص خطوط، مکانیابی)

No Comments

Post a Reply